ZARZĄD ZWIĄZKU REWIZYJNEGO BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH w POZNANIU

PRZEMYSŁAW GABRUSEWICZ

PREZES ZARZĄDU, BIEGŁY REWIDENT nr 12064

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ukończył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz na Politechnice Poznańskiej z zakresu sieci komputerowych.

Posiada:

  • tytuł Dyplomowanego Księgowego nadawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
  • uprawnienia Biegłego Rewidenta – nr 12064,
  • uprawnienia lustracyjne od 2016r.

Współautor publikacji z dziedziny rachunkowości, od 1995 związany z praktyką w rachunkowości oraz audycie sprawozdań finansowych.

AGNIESZKA MAŃKOWSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

Pracuje w Związku Rewizyjnym Banków Spółdzielczych w Poznaniu od 1998 roku.

Pełnomocnik Zarządu Związku od 2012 roku.

Z zawodu ekonomista.

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość.

Posiada:

  • uprawnienia lustracyjne od 2004r.,
  • tytuł Księgowego nadawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
  • tytuł Specjalisty ds. rachunkowości nadawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.