Misja Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu

Służyć wiedzą i praktyką swoim Członkom poprzez doradztwo, instruktaż oraz świadczenie najwyższej jakości usług.

 

Podstawowe informacje

 

Podstawa prawna funkcjonowania Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu

Zadania

Zgodnie z zapisami § 2 ust 2 Statutu do zadań Związku Rewizyjnego należy:

 1. przeprowadzenie lustracji, w tym również w innych spółdzielniach niezrzeszonych,
 2. opracowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych odnoszących się do członków,
 3. inicjowanie, doskonalenie i propagowanie spółdzielczych form i metod gospodarowania,
 4. prowadzenie działalności o charakterze instruktażowym, doradczym, szkoleniowym i wydawniczym w zakresie:
  1. doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego,
  2. upowszechniania najefektywniejszych rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych,
  3. opracowywanie informacji i analiz dla potrzeb banków,
  4. działalności społeczno-wychowawczej banków wśród ich członków,
 5. popularyzowanie dorobku historycznego polskiej spółdzielczości bankowej,
 6. prowadzenie procesu likwidacji członków Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb członków w ramach obowiązujących przepisów.
 8. wykonywanie czynności rewizji finansowej, w szczególności:
  1. badanie sprawozdań finansowych,
  2. przegląd sprawozdań finansowych,
  3. inne czynności poświadczające zastrzeżone dla biegłego rewidenta.

Firma audytorska

Związek Rewizyjny jest firmą audytorską wpisaną na listę PANA pod nr 1671. Posiadamy duże doświadczenie w badaniu sprawozdań sektora bankowego – pierwsze badania sprawozdań finansowych banków przeprowadzone zostały za rok 1997. Jako firma audytorska przeprowadzaliśmy badania w bankach oraz w spółkach prawa handlowego, dlatego na przestrzeni ponad 20 lat swojej działalności, Związek Rewizyjny jest dobrze znanym audytorem z uznaną pozycją na rynku audytorskim.

Obecnie Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu:

Uchwała nadająca uprawnienia ZRBS

 

Zobacz więcej