W dniu 15 grudnia 1995r. w Poznaniu odbyło się Zebranie Założycielskie Regionalnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu.
W Zebraniu wzięli udział Członkowie Zarządów 10 Banków Spółdzielczych Założycieli:
BS Barlinek, BS Choszczno, BS Koźmin, BS Margonin, BS Miłosław, BS Myślibórz, BS Pobiedziska,BS Santok, BS Strzałkowo i BS Uniejów,
a także Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i przedstawiciele Zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A.
Zebranie Założycielskie RZR przyjęło treść jednolitą Statutu Związku „jako zgodnego z przepisami Prawa Spółdzielczego oraz z intencjami Założycieli Związku”.
Regionalny Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych został zarejestrowany i wpisany do Rejestru Spółdzielni pod nr 40 przez Sąd Rejonowy w Poznaniu w dniu 8 lutego 1996r.
W dniu 14 października 1997r. zgodnie z decyzją nr 347/1/88/97 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Związek został wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania pod nr 1671.

Zgodnie z Uchwałą nr 2/2003 NZD z dnia 8 września 2003r. Regionalny Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu jako przejmujący połączył się ze
Związkiem Rewizyjny Banków Spółdzielczych RP w Warszawie. Rejestracji połączenia dokonał Sąd Rejonowy w Poznaniu wpisem z dnia 9 stycznia 2004r.

W dniu 20 lipca 2005r. Sąd zarejestrował zmianę nazwy z Regionalny Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu na Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu
i pod tą nazwą Związek działa do chwili obecnej.

W latach 1997 – 2021 siedziba Związku mieściła się na ul. Mielżyńskiego 20, 61 – 725 Poznań. W 2021 roku przeniesiono siedzibę pod obecny adres ul. Bukowska 11/6, 60 – 809 Poznań.
Zmiana siedziby została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w dniu 2 grudnia 2021r.

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu działa na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, krajowych standardów rewizji finansowej wprowadzonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania oraz innych przepisów.