ZWIĄZEK REWIZYJNY
BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH w POZNANIU

Siedziba: ul. Bukowska 11/6, 60-809 Poznań

NIP 778-11-28-513, REGON 630551940
KRS 0000090292 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego