Nasz Zespół

W Związku Rewizyjnym Banków Spółdzielczych w Poznaniu zatrudnionych jest obecnie 19 osób, w tym 3 biegłych rewidentów i 11 lustratorów.

Przemysław Gabrusewicz – Prezes Zarządu, Biegły rewident nr 12064, Lustrator; kontakt: pg@rzr.poznan.pl

Agnieszka Mańkowska – Członek Zarządu, Lustrator; kontakt: rzr@rzr.poznan.pl

Dariusz Muszyński – Biegły rewident nr 12087 – Kierownik Działu Audytu; kontakt: d.muszynski@rzr.poznan.pl

Przemysław Olejniczak – Lustrator, Kierownik Zespołu Lustracji, kontakt: po@rzr.poznan.pl

 

Ewa Abucka – Asystent biegłego rewidenta; kontakt: e.abucka@rzr.poznan.pl

Hanna Humska – Biegły rewident nr 10091; kontakt: h.humska@rzr.poznan.pl

Tomasz Jankowiak – Lustrator; kontakt: tj@rzr.poznan.pl

Joanna Jorasz – Netter – Specjalista, IOD, Kierownik Biura Związku; kontakt: audyt@rzr.poznan.pl

Józef Kopeć – Asystent biegłego rewidenta, Lustrator; kontakt: j.kopec@rzr.poznan.pl

Natalia Kuś – Asystent biegłego rewidenta; kontakt: n.kus@rzr.poznan.pl

Ewa Mankowska – Asystent biegłego rewidenta, Lustrator; kontakt: e.mankowska@rzr.poznan.pl

Marcin Matuszczak – Asystent biegłego rewidenta, Lustrator; kontakt: m.matuszczak@rzr.poznan.pl

Marcin Orlik – Asystent biegłego rewidenta, Lustrator; kontakt: m.orlik@rzr.poznan.pl

Aleksandra Siemaszko – Asystent biegłego rewidenta, Lustrator; kontakt: a.siemaszko@rzr.poznan.pl

Arleta Szott – Asystent biegłego rewidenta; kontakt: a.szott@rzr.poznan.pl

Violetta Płócienniczak – Asystent biegłego rewidenta, Lustrator; kontakt: v.plocienniczak@rzr.poznan.pl

Zygmunt Radosiewicz – Asystent biegłego rewidenta; kontakt: z.radosiewicz@rzr.poznan.pl

Cezary Rydlewicz – Asystent biegłego rewidenta; kontakt: c.rydlewicz@rzr.poznan.pl

Jarosław Rzepka – Asystent biegłego rewidenta, Lustrator; kontakt: j.rzepka@rzr.poznan.pl