AUDIT STANDARD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

Firma audytorska wpisana na listę pod numerem 3491

 

 

Zarząd Spółki:

Barbara Siemianowska - Prezes Zarządu

 

 

Przedmiot działalności

  • badania sprawozdań finansowych,
  • ekspertyzy,
  • szkolenia z zakresu rachunkowości.

 

 

ul. Mielżyńskiego 20

61-725 Poznań

e-mail: auditstandard@rzr.poznan.pl

 

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,

VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

nr KRS 0000333223

 

NIP 777-312-43-40

REGON 301159348

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki AUDIT STANDARD za 2012 rok Plik w formacie PDF pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki AUDIT STANDARD za 2013 rok Plik w formacie PDF pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki AUDIT STANDARD za 2014 rok Plik w formacie PDF pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki AUDIT STANDARD za 2015 rok Plik w formacie PDF pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki AUDIT STANDARD za 2016 rok Plik w formacie PDF pobierz plik
Sprawozdanie z przejrzystości działania za 2017 rok Plik w formacie PDF pobierz plik
Zaktualizowane sprawozdanie z przejrzystości działania za 2017 rok Plik w formacie PDF pobierz plik
Aktualizacja II sprawozdania z przejrzystości działania za 2017 rok Plik w formacie PDF pobierz plik